תוצאות מצוינות בגידול גרברה בתנאים המבוקרים

על ידי מערכת 'אוטו-אגרונום'

 

ד"ר יוסף שוב

גידול וטיפוח זני גרברות הוא עיסוקנו מזה למעלה מ- 40 שנה. בעבודתנו בטיפוח,אנו מתמקדים ביצור זנים עבור מגדלי גרברות הפזורים בארצות עם אקלים ים תיכוני, סוב-טרופי וטרופי.במהלך שנים אלו קידמנו את שיטות גידול הגרברה ואת הפרקטיקה היום יומית של הגידול.

 

מצעי גידול - במשך שנים רבות גידלנו את צמחי הגרברות שלנו בקרקע (כ- 25 ליטר מנפח ערוגת הגידול לצמח), ומאוחר יותר גידלנו את הצמחים בערוגות מנותקות במצעים שונים (כ- 16 ליטר מצע לצמח).ב- 12 השנים האחרונות אנו מגדלים במצע קוקוס, במיכלים של 4 ליטר לצמח.

 

השקיה - התחלנו במתזים, אח"כ עברנו להשקות בטפטפות קו (2 ליטר/שעה), ומאז 1993 אנו משתמשים במערכת ‘טפטוף זעיר' (100 או 200 סמ"ק/שעה, באמצעות פולסטורים תוצרת ‘לגו').

 

בקרת השקיה - לאחר שנים של השקיה במערכת ידנית, עברנו להשקיה אוטומטית מתוכננת לפי שעות, ומאוחר יותר שינינו למערכת ממוחשבת המבוקרת על ידי טנסיומטר אלקטרוני.

 

קשיים באיתור התפתחות תנאי המלחה במצע הגידול

במשך השנים, הגדלנו את תפוקת הפרחים ואת איכותם, ואף שיפרנו בהתמדה את הבנתנו ואת הידע לגידול הגרברה.אך לצערנו, עם כל הידע שצברנו בגידול, נמנע מאיתנו לאתר שלבים מוקדמים של התפתחות תנאי המלחה במצע, אירועים שחזרו מפעם לפעם, והנזקים היו בלתי נמנעים.אף כי תנאי המלחה פוגעים תחילה במערכת השורשים, הרי שברב המקרים, התסמינים הנראים לעין המגדל והמזוהים על ידו כנזקי המלחה, הם תסמינים הבאים לידי ביטוי מאוחר יותר, בחלקי הצמח שמעל פני הקרקע. בדרך כלל, ככל שסימני הנזק מזוהים מאוחר יותר כך קשה יותר לתקנם. הצמיחה האינטנסיבית נעצרת ומשך הזמן הנדרש לשיקום הצמחים תלוי במידת הפגיעה במערכת השורשים.

 

תנאי גידול אופטימאליים להתפתחות שורשי גרברה בשכבת המצע העליונה

מטרתנו כמגדלים היא ליצור תנאי גידול אופטימאליים להתפתחות הצמחים, הן לשורשים הבלתי נראים והן לשאר אברי הצמח. חשוב שנשנן לעצמנו, כי התנאים באזור מערכת השורשים הם קריטיים לגידול מוצלח. ובגידול הגרברה במיוחד, יש לוודא באופן רצוף ובאמצעי בקרה מתאימים, כי תנאי הגידול - בשכבת המצע העליונה החשובה להתפתחות מערכת השורשים המשנית - הם ברמה האופטימאלית. מערכות ההשקיה בהן השתמשנו בעבר, הצעידו אותנו אמנם קדימה בכוון זה, אך עדיין לא השלימו את המטרות שלעיל במלואן. מערכת הבקרה, בה השתמשנו עד להתקנת מערכת ה'אוטו - אגרונום,' יכלה למדוד את לחץ המים בסביבת השורש ולבקר את מועדי ההשקיה. מערכת זו לא נהלה בקרת מוליכות חשמלית (EC), לא בקרת חומציות (pH) ולא בקרת רמת הניטראטים, לא במי ההשקיה, לא באזור השורשים ולא במי הנקז. ולכן מדדנו באופן ידני לאחר כל השקיה את כמויות הנקז, את ה-EC, את ה- pH ואת הניטראטים, הן במי ההשקיה והן במי הנקז. גם מידת הרגישות של הטנסיומטר האלקטרוני בו השתמשנו, לא הייתה גבוהה במידה מספקת. כתוצאה מהרגישות הלא מספקת של מערכת הבקרה הקודמת, הוגבלו ההשקיות, אפילו בימים חמים מוצפי שמש, ל 6 - 8 ליום. ועל כן, על מנת למנוע הצטברות מלחים בשכבת המצע העליונה, היה עלינו להשקות בכל השקיה לפחות 200 - 250 סמ"ק לצמח, כאשר 50 - 60% ממנת כל השקיה, התנקזו אל מחוץ למיכל הגידול.

 

 

חזרה למעלה

 

 

מערכת ה'אוטו-אגרונום'

 

בינואר 2005 התוודענו לרעיונות החדשים הגלומים במערכת האוטו-אגרונום בעניין בקרת ההשקיה, ובמרץ 2005 הותקנה מערכת ה'אוטו-אגרונום' בחוות טיפוח הגרברות שלנו. ההחלטה לרכוש את המערכת הייתה צעד טבעי בהתקדמותנו לקראת השגת תנאי גידול אופטימאליים עבור צמחי הגרברה. בפועל, היינו ערוכים מבחינה מקצועית לרעיונות חדשים אלה ואף ציפינו להם. הרעיונות הגלומים במערכת האוטו-אגרונום נובעים מהצרכים הבאים:1. הצורך להתגבר על הפיזיקה של הקרקע, כגון תנועה גרויטציונית של המים, בעיות ניקוז ואוורור. 2. הצורך ביצירת תנועה דיפוזית של מי ההשקיה בקרקע.3. הצורך בהעלאת רמת החמצן המומס במי ההשקיה.4. הצורך להקטין את כמויות הדשן המקובלות כיום, ובכך לצמצם את ההוצאות ולמנוע את זיהום האקוויפר. מערכת האוטו-אגרונום בעלת הרגישות הגבוהה, ושימוש נכון בשיטות השקיה זעירה, מסוגלים ליצור ולבקר באופן רצוף, תנאי גידול סופר-אופטימאליים לצימוח ופיתוח מערכת השורשים המשנית, שהיא האחראית העיקרית לקליטה ולהספקת המים לצמחים. מערכת האוטו-אגרונום מבקרת את תנאי הגידול במשקנו, בעזרת החיישנים הבאים:1. טנסיומטר אלקטרוני רגיש ביותר(רמת תגובה של 0.1 מיליבר), השומר את לחץ המים במצע הגידול, קרוב לנקודת הרוויה של המצע וזאת על ידי השקיות במנות קטנות ומדויקות (8 - 20 סמ"ק/לצמח/להשקיה). 2. אלקטרודות רגישות מודדות ומבקרות את ה- EC, ה- pH והניטראט, במי ההשקיה ובתמיסת המים הנשאבת מאזור השורשים.3. טרמוסטט רגיש ומד לחות המודדים והמבקרים את החום והלחות בחממה.

 

תוצאות הגידול (מרץ - דצמבר 2005)גידול צמחים בוגרים לפריחה ולייצור זרעים

 

1. השקיה - השימוש במערכת האוטו-אגרונום, בתקופת הקיץ (מרץ-נובמבר 2005) הביאה לשינוי במספר ההשקיות היומי, והעלתה את מספרן כדי 40 עד- 120 השקיות ביום, בהתאם לפעילות המשתנה של הצמחים בתנאי האקלים המשתנים תדירות. חשוב לציין, כי כ- 50% מההשקיות הללו התבצעו בכל לילה, במשך כל תקופת הגידול.צריכת מים לילית זו, לא נשקלה על ידינו קודם לכן כצורך חיוני בתכנון לוח ההשקיות בחממה, ועד כמה שידוע לנו, הרי שגם במקומות אחרים לא נלקחה בחשבון צריכת המים הלילית לתפקודי הצמח השונים.למרות מספרן המרובה של ההשקיות שניתנו מידי יום, הרי שאספקת כמות המים היומית קטנה ב- 20% לעומת השנה הקודמת. כמות הנקז הוקטנה ל- 20 - 30%, רמת המלחים במצע הקוקוס לא עלתה, ולאורך כל התקופה (מרץ -דצמבר), לא נוצרו תנאי המלחה ולא נדרשו טיפולי "שטיפה"

 

.2. דישון - בתקופת ההרצה הנוכחית של מערכת האוטו-אגרונום, הקטנו את כמויות הדשן לכדי 40 עד 30% מהכמויות המומלצות. בדיקות עלים שנערכו במהלך הגידול, הוכיחו שהקטנת כמות הדשן לא שינתה משמעותית את תכולת המינראלים בעלים, וזאת בהשוואה לנתוני בדיקות שקדמו לשימוש באוטו-אגרונום, וכך גם בהשוואה לנתוני תכולת מינרלים של עלי גרברה, הידועים מהספרות. נראה אם כן, שיכולת ספיגת המינראלים על ידי הצמחים לא פחתה למרות הצמצום המרשים בכמויות הדשן. יש לשער שהדבר התאפשר, הודות לשיפור בתנאי הגידול של מערכת השורשים המשנית, וכן הודות לשמירה על יציבות החומציות של תמיסת ההזנה (5.5 pH).בקרת ההשקיה והדישון על ידי האוטו-אגרונום, לא רק שחסכה מים ודשן, אלא שהיא גם מנעה חלחול מי-דשן מהחממה שלנו אל האקוויפר - כפי שקורה ברוב הגידולים החקלאים האינטנסיביים בארץ.

 

3. איכות הגידול - האיכויות של הצמחים הבוגרים (2-3 שנים באותו מצע) השתפרו ברגע שהחלפנו את מערכת הבקרה הקודמת במערכת האוטו-אגרונום. השיפור ניכר תחילה באזור השורשים, ולאחר מכן בחלקי הצמח שמעל הקרקע. העלים החדשים שהתפתחו היו גדולים יותר, כך ששטח ההטמעה שלהם גדל בהשוואה לעלים ממחזורי גידול קודמים. הצמחים גם גדלו מהר יותר ופיתחו ענפים ופרחים חדשים רבים, לכן הצלחנו ליצר בעונת ההכלאות של קיץ 2005, יותר זרעים מבעבר ובזמן קצר יותר

 

.4. יציבות ורציפות בתנאי הגידול - מערכת האוטו-אגרונום שמרה במשך כל העונה, על רמת מים יציבה הקרובה לנקודת הרוויה של מצע הקוקוס. המערכת גם שמרה על יציבות ערכי ה- pH והניטראט, ברמות שנבחרו על ידינו כמתאימות ל"תנאי גידול אופטימאליים".

 

5. רמת החמצון - שיעור החמצן המומס באזור תמיסת השורשים (שהיה בממוצע של 8.2 .ppm), הוא כמעט השיעור הגבוה ביותר האפשרי מבחינת התמוססות חמצן במים

 

6. המלחה - כתוצאה משימוש במערכת האוטו-אגרונום, נמנעו ונחסכו מאתנו נזקי ההמלחה שהיו לנו בעבר. וכמו כן, לא הופיע בתקופת שמונת החודשים בהם התנסינו בעבודה עם מערכת האוטו-אגרונום, אף לא גורם אחר, מגביל ובלתי צפוי. גידול צמחים צעירים (זריעים) לפריחה ולברירה אנו מגדלים את זריעי הכלאותינו במצע קוקוס, במיכלים של 1.5 ליטר לצמח. משטר ההשקיה והדישון של הצמחים הצעירים זהה לזה של הצמחים הבוגרים, בהבדל מתואם בכמות המים, בהתחשב בשוני של נפחי מיכלי הגידול (4 ליטר לצמחים בוגרים ו- 1.5 ליטר לזריעים). בתנאי הגידול מבוקרי האוטו-אגרונום, התפתחו הזריעים מוקדם ומהר יותר מבעבר, וניצני הפרחים הראשונים נראו במהלך הקיץ לאחר כ- 4 - 5 שבועות ממועדי השתילות. צימוח מהיר זה, קיצר את משך תקופת הסימון ובחירת הצמחים המצטיינים ל-100 ימים, בעוד שבשיטת הבקרה הקודמת ארכה תקופה זו 130- 140 יום. תוצאות אלו יאפשרו לנו לגדל בחלקת הזריעים, 3 מחזורי גידול בשנה.

 

סיכום השימוש במערכת ה'אוטו-אגרונום' בחוות טיפוח זני הגרברה בגני עם שימוש נכון במערכת האוטו-אגרונום, במהלך עשרת החדשים (מרץ - דצמבר 2005) בגידול גרברה בגני עם, הביא לתוצאות הבאות:

1. הקטנת כמויות המים

2. הקטנת כמויות הדשן

3. הגדלת שטח פני העלים והתפתחות צמחים טובים יותר

4. שיפור היבול ועליה באיכות הפרחים, ייצור רב של זרעים.

5. זירוז בקצב הגידול וקיצור משך הזמן לבחירת זריעים מצטיינים להמשך עבודת הטיפוח.

 

מנכ"ל ובעלים

ד"ר יוסף שוב

לאתר של ד"ר שוב הקש כאן

 

 

 

חזרה למעלה

מחשבון לחישוב

חיסכון שנתי

חדשות

 ועדת  השמונה אישרה מתן מענקים לרוכשים  אוטואגרונום במסגרת פיצוי ייקור

 -----------------------------

 

»
» ליום טוב אברהם - מושב פדיה, בהצלחה רבה עם 3 המערכות!!!

 

-----------------------------


» לפרטים על מפגש עם ראש רשות המים פרופ אורי שני לחץ עלי לפני שאעלם

 

-----------------------------


» לחברת טיב שתיל - תודה על שבחרתם באוטואגרונום ובהצלחה!!

 

-----------------------------

 

» איחולינו למטע בננות שער הגולן - ברכות להצלחה המרשימה ולהוספת המערכת הרביעית !!

 

-----------------------------

 

למטע זיתים שמיר  ברכות על הפרוייקט המרשים והצלחה רבה.

 

 

-----------------------------

 

לסאסא  איחולי הצלחה למשתלת הזיתים החדשה והכנסת אוטאגרונום

 

-----------------------------

 

לד"ר יוסף  שוב מגני עם יישר כוח על ההצלחה בטיפוח גרברות עם אוטואגרונום

מעל 6 שנים!!

-----------------------------

 

אוטואגרונום זכתה בתחרות סמארטאפ של עתון גלובס

בחסות בנק הפועלים. 

לצפיה בכתבה  בגלובס לחץ עלי

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

אוטואגרונום זכתה בפרס יוקרתי באנגליה של ארגון 

SWG

לחץ עלי לצפיה 

-----------------------------

אוטואגרונום נבחרה להשתתף בביתן החדשנות באגריטך 2012

כולכם מוזמנים לדוכן 20 . 15-17 למאי . גני התערוכה תל אביב.

-----------------------------

 

לפנינה ואיתן לוי פארן הצלחה רבה באיקלום המערכת החדשה.

אין ספק שנלמד לא מעט מכם.

-----------------------------

 


בניית אתרים